COMMENT: Marx och Keynes [Paul Mattick]

Den klassiska ekonomin, vars början vanligtvis leds tillbaka till Adam Smith, fick sin bästa framställning men också sitt slut genom David Ricardo. Ricardo tog, som Marx skrev, “motsättningen mellan klassintressena till utgångspunkt för sina forskningar, motsättningar mellan arbetslön och profit, profit och jordränta, som han naivt uppfattar som samhälleliga naturlagar. Men därmed hade den borgerliga politiska ekonomin också nått en gräns som den inte förmår överskrida”[1], eftersom en fortsatt kritisk utveckling endast kunde leda fram till en insikt om det kapitalistiska produktionssystemets motsägelser och gränser. Genom att göra vad som inte längre kunde göras av borgerliga ekonomer betraktade Marx sig som den borgerliga ekonomins sanne arvtagare – men också som dess förstörare.

[READ THE REST]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: